Más
Carrito 0

2012 China PRC 5 Jiao coin pendant Orchid blossom flower Beijing Shanghai Guangzhou Chengdu Chongqing Shenzhen Tianjin Wuhan Xi'an Hangzhou Dongguan Foshan Nanjing Jinan Shenyang Qingdao Harbin Zhengzhou Changsha Kunming Dalian Changchun Xiamen n000179

  • $13.99


People's Republic of China 5 Jiao {2002-2018} 3S

FEATURING
front: Orchid blossom

Lettering: ZHONGGUO RENMIN YINHANG
Translation: People's Bank of China (PINYIN)

back: Bank name '中国人民银行', denomination '5 角' 'WU JIAO', and year of issue.

Lettering:
中国人民银行
5 角
WU JIAO

Translation:
People's Bank of China (CHINESE)
5 JIAO (CHINESE)
FIVE JIAO (PINYIN)

• quantity 1
• polished Brass plated Steel coin
• diameter: 20.5 mm
• weight: 3.8 g

CHOOSE FROM DROP DOWN MENU
• 24” brass ball chain {2.5mm thick, lightweight 5 g}
• no chain or cord
• 2-1/2" brass snake keychain with snap end {see last photo}

<please like me on>
facebook.com/coinedJewelry
instagram.com/coinedJewelry
twitter.com/coinedJewelry
pinterest.com/coinedJewelry
tumblr.com/blog/coinedJewelry
facebook.com/coinedJewelry instagram.com/coinedJewelry twitter.com/coinedJewelry pinterest.com/coinedJewelry tumblr.com/blog/coinedJewelry

China PRC coin pendant necklace Chinese jewelry Orchid blossom flowering garden plant bouquet botanical Beijing Shanghai Guangzhou Chengdu Chongqing Shenzhen Tianjin Wuhan Xi'an Hangzhou Dongguan Foshan Nanjing Jinan Shenyang Qingdao Harbin Zhengzhou Changsha Kunming Dalian Changchun Xiamen Hanzu Luoyang Hui Putonghua Zhuang Nanyang Guangdong Sichuan Hubei Tiananmen Square mǔdān fùguìhuā huawang


También recomendamos